Řešení displeje pro obrazovky u společnosti KLADNO

...

CAST NEW

Naše řešení CAST pro vysílání personalizovaných zpráv na sadě obrazovek je k dispozici u společnosti KLADNO

Vaše obrazovky

Praha
Vstup
Malířská dílna
Brno
Druhé patro
Řezací dílna
Ostrava
Zasedací místnost
Montážní dílna

1 Připojte CASTBox k vašim obrazovkám

HDMI / USB / WIFI / Ne A / C

2 Vytvořte zprávu

Z obrázku, videa nebo pomocí vlastní šablony ... (možnosti jsou nekonečné)

Vyberte obrazovky, které chcete zobrazit

Můžete také definovat příslušné období (začátek a konec).

4 Rozšiřte a monitorujte

Publikujte svůj obsah během několika sekund, sledujte své obrazovky.

VÁŠ ADMIN

CAST

EDITOR ZPRÁV

VYDĚLÁVEJTE NA OBRAZOVKU

1
2
3

EDITOR ZPRÁV

ZPRÁVA 1

VYDĚLÁVEJTE NA OBRAZOVKU

1
2
3

EDITOR ZPRÁV

ZPRÁVA 1

VYDĚLÁVEJTE NA OBRAZOVKU

1
2
3

EDITOR ZPRÁV

ZPRÁVA 1

VYDĚLÁVEJTE NA OBRAZOVKU

1
2
3

EDITOR ZPRÁV

ZPRÁVA 2

VYDĚLÁVEJTE NA OBRAZOVKU

1
2
3

EDITOR ZPRÁV

ZPRÁVA 2

VYDĚLÁVEJTE NA OBRAZOVKU

1
2
3

EDITOR ZPRÁV

ZPRÁVA 2

VYDĚLÁVEJTE NA OBRAZOVKU

1
2
3

Spusťte demo

Ceny

80CZK Bez DPH denně připojenou obrazovkou

Bezpečnostní

Naše technologie je založena na nejnovějších zabezpečených protokolech SSL, HTTPS, CAPTCHAv3, ENCRYPT, SNAPSHOTS, aby vám zaručila robustní službu. Naše technologie je hostována ve Francii na GANDI.

Spolehlivost

Mezipaměťový systém umožňuje údržbu služby v případě výpadku internetu. Naše servery jsou pravidelně zálohovány.

Reaktivita

Naše podpora je k dispozici 6 dní v týdnu od 9:00 do 19:00, telefonicky, e-mailem nebo rychlým zasíláním zpráv.

Kladno (německy Kladen) je statutární město[3] ve středních Čechách, má přibližně 69 tisíc[1] obyvatel a je tak největším městem Středočeského kraje a třináctým největším městem České republiky. Je známo pro svou těžbu černého uhlí v minulosti a výchovu hokejistů. Kladno se nachází 30 km severozápadně od Prahy v Kladenské tabuli, která představuje západní část Pražské plošiny, na rozhraní s Křivoklátskou vrchovinou. Jižní a západní část města se nachází na poměrně rovinatém území, které tvoří rozvodí mezi Vltavou a Berounkou; směrem k severovýchodu se odtud začíná zahlubovat několik mělkých údolí. Ve městě nejsou žádné větší vodní toky, pouze několik potoků. Nejvýznamnějším je potok Dřetovický, který se z několika větví, které pramení pod vlakovou zastávkou Kladno – město v Sítenském údolí, nad bývalým pivovarem a v lese Dlouhé Boroviny stéká na území Dubí. Dalšími potoky, které patří do povodí Vltavy, jsou potok Týnecký (pramen v k. ú. Motyčín) a Lidický (pramen v k. ú. Kročehlavy). Do povodí Berounky přísluší potok Rozdělovský. Rozvodí je možno přibližně do oblasti ulic Doberská a Vašíčkova. Kladno je téměř celé obklopeno lesy – nejzazší okraj lesnatého pásma Křivoklátska a Džbánu. Na většině území města a v jeho severním až západním okolí jsou v hloubce ložiska černého uhlí karbonského stáří, dnes zčásti vytěžená. Krajina je místy poznamenána stopami těžební a průmyslové činnosti uplynulých dvou století – zarůstající haldy důlní hlušiny a železárenské strusky nejsou k přehlédnutí. Stejně tak Turyňský rybník pod obcí Srby, který po propadu části území (zapříčiněném důlní činností) a zaplavení tzv. Panské cesty získal lidové označení Záplavy.

Source credits : Wikipedia / Unsplash

Vítejte